Вашият спедитор

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е регистрирано през 1992 г и е първото българско спедиторско дружество, специализирано в речни, речно-морски и комбинирани превози през българските пристанища. Дружеството поддържа средногодишен товарооборот от около 600 000 тона, като предлага комплексно обслужване в областта на водния, сухопътния и комбинирания транспорт, включващо фрахтоване, спедиция, организация на претоварни операции и складиране, митническо агентиране, сключване на карго застраховки и други услуги в областта на транспорта.

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е член на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС) и Международната федерация на спедиторските асоциации (FIATA), като има право да издава международно признатите транспортни документи на FIATA: FBL, FWB, FCT и FCR.

Освен застраховка „Отговорност на превозвача“ съгласно конвенция CMR, за гарантиране интереса на клиента имаме сключена застраховка "Отговорност на спедитора" като спедитор-комисионер и спедитор-оператор в полза на товародателя.
Дружеството ни е сертифицирано по ISO 9001:2015 от Lloyd\'s Register Quality Assurance.