Мултимодален транспорт

Водният транспорт и река Дунав играят важна роля в организираните от нас комбинирани превози, снижавайки значително комплексното навло.
Доставяме с автомобилен или жп транспорт превозваните по река Дунав или по море товари от началния пункт до товарното пристанище и от разтоварното пристанище до крайната дестинация в България или чужбина. \"""""""\"Имаме опит в организирането на превози врата-врата, включително за тежки и извънгабаритни товари. Предлагаме директни навла за комбиниран превоз на вагонни партиди между всяка жп гара в Украйна или Русия и всяка жп гара или пункт в България по схема жп-река-жп/шосе с претоварване в пристанища Измаил и Русе. Организираме транзитни комбинирани превози по схема река-суша-море и обратно през българска територия с претоварване в пристанища Русе, Варна или Бургас.
При акредитивни разплащания, изискващи единен превозен документ при различни видове транспорт, по искане на товародателя издаваме Спедиторски мултимодален коносамент FIATA FBL или Спедиторски сертификат за транспорт FIATA FCT.