Пристанищна спедиция

В българските пристанища ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД предлага пълен пакет спедиторски услуги, като организиране на претоварни операции, складиране и следене на складови наличности, изготвяне на транспортни и митнически документи, експедиция и доставка с воден, автомобилен и жп транспорт до получатели в страната и чужбина, обезпечаване на митни сборове със собствена транзитна гаранция и др.

Имаме богат опит в организацията на претоварни операции на тежки и извънгабаритни товари.