Карго застраховане

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, като застрахователен агент на Bulstrad Vienna Insurance Group, предлага за своите клиенти карго застраховки на преференциални условия. Застраховките се извършват от наши оторизирани служители в офиса ни в Русе, директно в компютърната система на карго застрахователя. За клиенти с регулярни превози на еднотипни товари по определени релации, предлагаме абонаментни карго полици, при които ние текущо въвеждаме данните за натоварените партиди директно в системата на застрахователя. Непрекъснатата ни връзка със застрахователя гарантира покриването на рисковете за товара при превоз непосредствено от момента на натоварване. При нас клиентът може да получи разяснения по различните превозни рискове и покрития и съвет за избор на оптимално покритие предвид конкретния товар, вид транспорт и релация. При настъпване на застрахователно събитие предприемаме от името на клиента необходимите действия по предявяване на рекламацията към застрахователя и подпомагаме клиента при водене на кореспонденцията в тази връзка.