Речен транспорт, речно-морски транспорт, морски транспорт

Водният транспорт е водещ за ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, като превозите по река Дунав представляват основен дял в товарооборота на дружеството. Работейки с голям брой корабособственици, предлагаме както гарантирано изпълнение на големи контракти, надхвърлящи възможностите на отделния превозвач, така и транспортиране на малки партиди, като групаж с други товари на наши клиенти. По река Дунав имаме много добри възможности за организиране превоз на тежки и извънгабаритни товари, избягвайки ограниченията при жп и автотранспорт. 

Предлагаме речно-морски превози от/до пристанищата в горния и средния участък на река Дунав с претоварване в пристанище в долния участък на реката. Имаме и възможности за организиране на директен речно-морски превоз на относително малки корабни партиди без претоварване между пристанищата в долния участък на река Дунав и пристанища в черноморския и средиземноморския басейн, както и превоз нa големи партиди с претоварване в украинско или румънско пристанище по наша преценка.

През навигационния период предлагаме също директни превози без претоварване по схема река-море-река между дунавски пристанища в долния участък на река Дунав и пристанища на Днепър, Дон и Волга. 

През канала Майн-Дунав организираме превози с или без претоварване, в зависимост от размера на корабната партида, между дунавски пристанища и големите европейски пристанища от атлантическото крейбрежие, Северно море, както и пристанища на останалите реки, част от европейската мрежа от вътрешни водни пътища.