Автомобилен транспорт

Наемайки голям брой местни и чужди автомобилни превозвачи, 
ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е в състояние да осигурява навременно подаване на автомобили за комплектни и частични товари в различни пунктове на територията на Европа и ОНД. 
 
Експресен превоз на групажни и комплектни пратки до 5.5 тона, включително дрехи на закачалки, извършваме в ЕС и страната със собствени специализирани автомобили с товарен капацитет от 17 до 63 м3.
 
Организираме вътрешен автомобилен транспорт на комплектни товари с възможност за превозване на големи количества в кратък срок.
 
Имаме опит в организацията на вътрешен автотранспорт на тежки и извънгабаритни товари от и до българските пристанища.