Железопътен транспорт

Освен като част от комбиниран транспорт, ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД организира и самостоятелни жп превози на вносни, износни и транзитни товари през територията на страната, като разполага със собствен код за централно плащане на жп навла и такси. 

Съвместно с наши партньори, предлагаме също директни жп навла за вносно-износни товари от и до всяка жп гара в Европа и ОНД.