Контейнерен и въздушен транспорт

Чрез въздушния и контейнерен транспорт и нашите партньори можем да предложим доставка на комплектни и групажни пратки до всяка точка на света. В зависимост от релацията, срока на доставка, вида и количеството на товара, ние ще направим оптималния избор между контейнерен превоз, въздушен превоз или комбинация от въздушен и автомобилен превоз за организиране на доставка врата-врата.