Карго застраховка

12.10.2023

Застраховката „Товари по време на превоз“, известна като карго застраховка, има за цел да покрие рисковете, на които е изложен товарът по време на превозния процес. Според обхвата си застрахователните покрития се разделят на основни и допълнителни, като основните са три групи:

Пълно покритие – Институтски клаузи /А/

Ограничено покритие – Институтски клаузи /В/

Минимално покритие – Институтски клаузи /С/

Най-често карго застраховки се сключват с пълно или минимално основно покритие и по-рядко с ограничено. Дори и при пълното покритие са изключени някои специфични рискове, както и пълно покритие не е приложимо при всички видове товари, напр. употребявани стоки, машини или съоръжения. Същевременно, дори минималното покритие включва поемане от застрахователя на вноските на товарособственика за Обща авария, което е съществен мотив за сключване на карго застраховка при воден транспорт.

Превозвачът остава отговорен за повреди и липси на превозвания товар независимо дали товарособственикът има сключена карго застраховка. Отговорността на превозвача е предмет на доброволно застраховане и по-голямата част от превозвачите имат сключени абонаментни полици. Във водния транспорт практика е покритието на отговорността на превозвача по отношение на превозваните товари да се осигурява чрез членство в P&I клубове (Protection and Indemnity Clubs).

В приложимите при различните видове транспорт конвенции отговорността на превозвача е ограничена по обхват и размер. При скъпи и относително леки товари, отговорността на превозвача, респективно покритието по застраховката на отговорността на превозвача, обикновено се оказва под реалната стойност на товара. Карго застраховките са се наложили на пазара защото покриват фактурната или пазарна стойност на товара и имат по-широк обхват от отговорността на превозвача, респективно от покритието по застраховката на отговорността на превозвача. Могат да бъдат сключвани както еднократни полици, така и абонаментни, в случай че даден товародател има регулярни пратки, които желае да застрахова.

Значителна част от карго застраховките се сключват чрез застрахователни агенти и чрез застрахователни брокери. Спедиторите, като агенти на товародателя, обичайно го консултират относно разпределението на транспортните рискове според условията на доставка по Инкотърмс, отговорността на превозвача при различните видове транспорт и възможните застрахователни покрития. В тази връзка, често биват ангажирани от товародателя и със сключването на карго застраховки, действайки като застрахователни агенти или брокери, или възлагайки сключването на застраховките на агенти или брокери. Важно е да се отбележи, че сключването на карго застраховка, както и всяка друга застраховка, може да се извърши само по изрично възлагане на страната със застрахователен интерес. Дали тази страна ще е продавачът или купувачът на стоката, зависи от условията на доставка по Инкотърмс.

Още статии

коносамент
Коносамент и товарителница

27.09.2023

Познаването на разликите между коносамент и товарителница ...

Прочети arrow
Incoterms
Инкотърмс група C

26.07.2022

Недостатъци на Инкотърмс група С за Купувача

...

Прочети arrow
partner
partner
partner

С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите и анализиране на трафика. Вижте нашата <a href="/bg/page/politika-za-poveritelnost#cookies"> Политика за бисквитките</a> и <a href="/bg/page/politika-za-poveritelnost"> Политика за поверителност</a>.